تغییر اندازه هوشمند: راهکاری هوشمندانه برای تغییر سایز طرح‌های پیچیده فرش.

تغییر اندازه هوشمند: راهکاری هوشمندانه برای تغییر سایز طرح‌های پیچیده فرش.

همیشه یکی از مشکلات اساسی در تغییر اندازه طرح فرش از دست دادن جزئیات طرح و یا از بین رفتن طرح‌فرش بوده است که می‌توان گفت تا پیش از این تغییر اندازه طرح کاری غیر ممکن بوده است. اما اکنون با استفاده از تابع تغییر اندازه هوشمند (تا ‌بیش از ۳۰ درصد) طرح فرش به صورت کامل و با جزئیات کامل در این نوع تغییرات باقی می‌ماند که این امکان در نسخه جدید نرم‌افزار طراحی فرش بوریا موجود خواهد بود.

در نرم‌افزارهای مشابه و یا حتی نسخه‌های قدیمی‌ نرم‌افراز طراحی فرش بوریا تغییر اندازه طرح فرش موجب می‌شد تا طرح فرش جزئیات اصلی خود را از دست داده و تکمیل و یا تغییر آن غیرممکن یا بسیار سخت شود.

تابع تغییر اندازه هوشمند نرم‌افزار‌طراحی فرش بوریا با استفاده از الگوریتم‌هایی هوشمندانه توانایی حفظ جزئیات طرح و رنگبندی آنها را داشته و از پس کوچک نمایی و تغییر اندازه طرح به خوبی بر می‌آید که نکته اصلی آن، کاهش یا بهبود زمان تغییر سایز به میزان حداقل ۶۰٪ الی ۷۰٪ است.

تابع تغییر اندازه هوشمند صدها پردازش را به ازای هر گره یا پیکسل انجام می‌دهد که اینها همگی میلیون‌ها پردازش را شامل شده تا بیشترین جزئیات طرح در تغییر اندازه آن حفظ شود.

تصاویر طرح‌های ارائه شده خود گویای همه چیز هستند:

 

download (94)

طرح‌فرش کوچک شده به روش‌ جدید

 

download (95)

طرح‌فرش کوچک شده به روش‌ قدیمی

 

download (96)

مقایسه جزئیات از دست رفته در کوچک نمایی به روش قدیم و استفاده از تابع هوشمند تغییر سایز