بروشور محصولات نرم‌افزارهای صنعت فرش

download (101)
نرم‌افزار طراحی فرش (جزئیات)

تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۱.۶ MB

new-catalog
نرم‌افزار طراحی فرش بوریا

تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۱.۹ MB

download - 2021-05-01T162333.233
نرم‌افزار استودیو‌فرش بوریا

تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۰.۹ MB

download - 2021-05-01T162017.279
نرم‌افزار بافت فرش بوریا

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۱۰
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۱.۵ MB

download - 2021-05-01T163356.428
نرم افزار آرشیوگر طرح بوریا

تاریخ انتشار:   ۹۵/‍‍۵/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۷.۳ MB

download - 2021-05-01T162611.255
نرم افزار مدیریت یکپارچه تولید فرش ماشینی

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۱۰
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۵.۷ MB

بروشور محصولات صنعت نساجی

download - 2021-05-01T165000.575
نرم‌افزار طراحی ژاکارد

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۸
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۰.۷ MB

download - 2021-05-01T164446.622
نرم‌افزار طراحی دابی

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۸
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۱.۱ MB

download - 2021-05-01T165509.817
نرم افزار جامع مدیریت منابع انسانی

تاریخ انتشار:   ۹۹/۶/۲۶
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۱.۹ MB

بروشور محصولات صنعت پوشاک

download - 2021-05-01T170238.580
سخت‌افزار‌ پوشاک

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۹
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۶۴۱ KB

download - 2021-05-01T170010.296
نرم‌افزار‌های پوشاک

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۹
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۱.۱ MB

download - 2021-05-01T170518.382
ماشین‌آلات پوشاک

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۹
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۹۵۸ KB

بروشور محصولات ماشین‌آلات صنعت فرش

download - 2021-05-01T171421.599
چرخ‌های دوخت اتراکون

تاریخ انتشار:   ۹۵/۷/۱۷
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۰.۵ MB

download - 2021-05-01T171141.788
ماشین‌آلات ای-فاب

تاریخ انتشار:   ۹۵/۶/۱۰
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۰.۲ MB

download - 2021-05-01T171929.106
ماشین تولید ریشه اتراکون

تاریخ انتشار:   ۹۵/۷/۱۷
فرمت فایل:    PDF
حجم فایل:     ۷۶۲ KB