نمایشگاه دوموتکس ۲۰۱۹ - هانوفر آلمان

دوموتکس ۲۰۱۹
شرکت بوریا شما را به بازدید از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنایع فرش و کفپوش دوموتکس آلمان دعوت می‌نماید.
۲۱ تا ۲۴ دی‌ماه ۱۳۹۷
هانوفر - آلمان