شرکت بوریا حامی همایش انجمن پوشاک و اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران

شرکت بوریا حامی همایش انجمن پوشاک و اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران

همزمان با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی نساجی و پوشاک تهران همایش انجمن صنایع پوشاک ایران به همراه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران برگزار گردید که شرکت بوریا به عنوان حامی این همایش در این مجمع حضور یافت.

 

download (60)
download (59)

اشتراک پست