شرکت بوریا نماینده انحصاری محصولات جمینی (Gemini) در ایران
download (2)
محصولات مرتبط
download (24)
download (25)
download (28)

download (21)

 

دستگاه پلاتر جوهری جمینی (Gemini)، شما را قادر می‌سازد تا الگو یا چیدمان مورد نظر خود را پلات بگیرید. با استفاده از این دستگاه می‌‌توانید، چیدمان بهینه الگو که توسط نرم افزار چیدمان الگوی بوریا، یا سایر نرم‌افزارهای چیدمان الگو، تهیه شده است را با توجه به عرض کار خود پلات نمایید. تنوع عرض دستگا ههای پلاتر بوریا، سبب می‌گردد تا شما به‌راحتی تصمیم‌گیری نموده و دستگاهی که تمامی عرض‌های کاری شما را پشتیبانی می‌نماید، انتخاب می‌نمایید.
پلاتر جوهری بوریا با توجه به این که از مخزن جوهر استفاده می‌نماید نیازمند شارژ پیاپی کارتریج نمی‌باشد لذا هزینه پلات مصرفی شما را بسیار کاهش داده و همچنین به علت بهرهمندی از دو هد‌پلات سرعت پلات را افزایش می‌دهد.

 

plotter

 

ویژگی‌های پلاتر جوهری


. پلات متناسب با جنس و وزن کاغذ
. استفاده از گیره نگهدارنده لبه کاغذ
. سیستم بازکردن و جمع کردن کاغذ در یک سمت (فضای مورد نیاز جهت دستگاه کاهش می‌یابد)
. استفاده از سنسورهای مکانیکی تشخیص کاغذ به جای سنسورهای الکترونیکی جهت افزایش طول عمر سنسور و دقت

دستگاه پلاتر قلمى جمینی (Gemini)، شما را قادر مى‌سازد تا الگو یا چیدمان موردنظر خود را پلات بگیرید. با استفاده از این دستگاه مى‌توانید چیدمان بهینه الگو را که توسط نرم‌افزار چیدمان الگوى Gemini یا سایر نرم‌افزارهاى چیدمان الگو تهیه شده است، با توجه به عرض کار خود پلات نمایید. تنوع عرض دستگاه‌هاى پلاتر Gemini، سبب مى‌گردد تا شما به راحتى تصمیم‌گیرى نموده و دستگاهى که تمامى عرض‌هاى کارى شما را پشتیبانى مى‌نماید، انتخاب نمایید.
در پلاتر قلمى Gemini، با توجه به اینکه از قلم‌هاى متداول استفاده مى‌نماید، هزینه کالاى مصرفى شما را بسیار کاهش داده و سبب افزایش سرعت کار شما مى‌گردد.

 

plotter2

 

ویژگی‌های پلاتر قلمی


. سیستم کشش کاغذ
. سیستم جمع‌کننده اتوماتیک کاغذ
. قابلیت استفاده از قلم‌هاى معمولى و متداول بازار
. قابلیت کنترل و تنظیم سرعت کاغذ و وزن کاغذ تغذیه‌شده
. قابلیت جابجایى هد ترسیم به‌منظور پلات برروى کاغذ با عرض کمتر