اطلاعات مرتبط
download - 2021-05-05T170540.248

نمایش دوبعدى تصحیح عیب mix-contour در منطقه تغییر موقعیت (B-T)

download (4)

نمایش سه‌بعدى تصحیح عیب mix-contour در منطقه تغییر موقعیت (B-T)

download (5)

نمایش دو‌بعدى تصحیح عیب نقطه دوبل در منطقه تغییر موقعیت (B-B)

download (5)

نمایش سه‌بعدى تصحیح عیب نقطه دوبل در منطقه تغییر موقعیت (B-B)

محصولات مرتبط
download (6)
آموزش
download (2)

download (2)

 

نرم‌افزار بافت فرش بوریا، راه‌کارى پیشرفته به‌منظور بافت‌ریزى طرح فرش و تبدیل به فرمت‌ فایل‌هاى ماشین بافندگى مى‌باشد. این نرم‌افزار قابلیت پشتیبانى ماشین‌هاى یک، دو و سه رپیرى را دارا بوده و تکنیک‌هاى رویه به رویه و ضایعات به داخل (Incorporate) را نیز پشتیبانى مى‌نماید.

 

carpetweaver-2-01

 

با استفاده از این ابزار توانمند، کاربران مى‌توانند به ساخت مجموعه بافتى (Weave set) پرداخته یا از بافت‌هاى ساخته‌شده و پیش‌فرض موجود در برنامه استفاده نمایند. سپس طرح موردنظر خود را با بافت موردنظر، به فرمت فایل موردنظر تبدیل نموده و فایل گسترش‌یافته را مشاهده نمایند.
محیط کاربرى آسان نرم‌افزار به کاربران این محصول بسیار فنى، این قابلیت را مى‌دهد تا وظایف دشوار خود، نظیر‍ ایجاد بافت جدید،‌ ایجاد فیلترهاى بسیار متنوع، مشخص‌سازى Denting، بافت‌ریزى طرح و تبدیل به فرمت‌ ماشین را به آسانى و به بهترین نحو انجام دهند.
این راهکار منحصربه‌فرد داراى چهار بخش اصلى است:

  • تبدیل طرح
  • ویرایشگر بافت
  • نمایشگر سطح مقطع بافت (دوبعدى و سه‌بعدى)
  • پردازش گروهى

ویرایشگر بافت: این تابع کاربران را قادر مى‌سازد تا به ایجاد و ویرایش بافت‌هاى پایه یا پیچیده متناسب با نوع ماشین بافندگى، مشخصات فنى موردنیاز و طرح ایجادشده بپردازند. همچنین در این نرم‌افزار، به‌منظور ایجاد بافت‌هاى پیچیده، قابلیت ایجاد و اعمال فیلتر جهت برطرف ساختن عیوب بافت فرش درنظر گرفته شده است.
به‌منظور سهولت در کار با فیلتر و همچنین افزایش قابلیت نرم‌افزار، سه روش زیر، جهت ساخت فیلتر پشتیبانى مى‌گردد:

  • مبتنى بر موقعیت نخ خاب
  • مبتنى بر شماره رنگ
  • مبتنى بر تعریف کاربر

 

carpetweaver-2-04

 

تبدیل طرحدر محیط این تابع، کاربران مى‌توانند طرح را باز کرده یا مستقیماً از نرم‌افزار طراحى فرش بوریا ارسال نمایند و سپس بافت مشخص‌شده را به طرح اعمال کنند. نرم‌افزار به‌صورت خودکار طرح را بافت‌ریزى نموده و به فرمت فایل ماشین تبدیل مى‌نماید. فرمت فایل‌هاى پشتیبانى‌شده در این محصول عبارتند از: EP ،JC۵ ،DAT و DES (فرمت فایل نرم‌افزار سیستم کنترل ماشین بافندگى فرش بوریا).

 

carpetweaver-2-03

 

نمایشگر سطح مقطع بافت: پس از بافت‌ریزى، کاربران مى‌توانند طرح بافت‌ریزى‌شده را به‌صورت گرافیکى و از نماى سطح مقطع در دندانه شانه موردنظر مشاهده نمایند. این تابع سبب مى‌گردد تا نقاط عیب بافت پیش از تولید مشخص و مرتفع گردد. در این تابع بى‌نظیر کاربران مى‌توانند در دندانه شانه‌هاى مختلف حرکت کرده یا دندانه شانه موردنظر را وارد نموده و مستقیماً جهت مشاهده، به آن دندانه شانه مراجعه نمایند. همچنین از قابلیت‌هاى منحصربه‌فرد این نرم‌افزار، امکان مشاهده سطح مقطع با رنگ‌هاى استفاده‌شده در طرح به‌منظور درک هرچه بهتر بافت مى‌باشد.

 

double-before-filter

سطح مقطع بافت قبل و بعد از اعمال فیلتر

 

پردازش گروهى: این قابلیت ویژه نرم‌افزار بافت فرش، سبب کاهش زمان و فرآیند بافت‌ریزى و تبدیل بافت‌ها مى‌گردد. این تابع این امکان را فراهم مى‌آورد تا طرح‌هاى مختلف با بافت‌ها و فرمت‌ فایل‌هاى مختلف پردازش شده و آماده بافت گردند. پس از مشخص کردن پارامتر‌هاى فوق، کافى‌ است یک کلیک نمایید!

 

carpetweaver-2-06

 

ویژگی‌ها


. توانمند و داراى محیط کاربرى آسان
. پشتیبانى ماشین‌هاى یک، دو و سه رپیرى
. توانایى ایجاد طیف وسیعى از بافت‌هاى پایه، بافت‌هاى پیچیده و فیلترها
. پشتیبانى تمام انواع بافت‌هاى پایه رایج
. قابلیت پشتیبانى ویژگى‌هاى نقاط دوبل و خط تا براى فرش
. نمایشگر دوبعدى و سه‌بعدى سطح مقطع بافت براى مشاهده، خلق و ویرایش بافت‌هاى پایه، پیچیده و فیلترها

 

carpetdesigner-bookshelf-01

نمایش سه‌بعدى سطح مقطع بافت ۱ به ۲، ایجادشده توسط نرم‌افزار بافت فرش بوریا

 

. پشتیبانى ژاکاردهاى سه‌وضعیتى
. قابلیت پیشرفته ایجاد فیلتر
. قابلیت ایجاد خودکار فیلتر براى رفع عیب Mix Contour و Double Worker
. قابلیت مشاهده طرح بافت‌ریزى‌شده با رنگ‌هاى اصلى طرح
. قابلیت انتخاب و ماسک کردن یک رنگ به‌منظور مشاهده بهتر رفتار آن رنگ در دندانه شانه موردنظر
. قابلیت ایجاد تا ۳۲ فیلتر متنوع به سه روش گوناگون: مبتنى بر موقعیت نخ خاب، مبتنى بر شماره رنگ و مبتنى بر تعریف کاربر
. پشتیبانى denting براى تعداد رنگ فرد
. پشتیبانى تمام فرمت فایل‌هاى گرافیکى (PAT ،PNG ،TIF ،GIF ،PCX ،BMP و …)
. قابلیت نمایش طرح بافت‌ریزى‌شده به دو روش: با رنگ‌هاى اصلى پلت طرح و با دو رنگ (سفید و قرمز)
. قابلیت تعویض مکان رنگ‌هاى پلت به آسانى و به‌صورت Drag & Drop
. پشتیبانى فرمت فایل‌هاى DAT ،JC۵ ،EP و DES
. پردازش گروهى
. قابلیت اتصال مستقیم به نرم‌افزار طراحى فرش بوریا

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، لطفا پیام بگذارید و تیم پشتیبانی مشتریان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.