ماژول ها و توابع
محصولات صنعت فرش
booria carpet studio
download (1)
Carpet design software booria
فیلم‌های نرم‌افزار
download (2)
آموزش
download (3)

download-(102)

 

تازه‌های ویرایش ۸,۵۰ …

 • سازگار در محیط ویندوز هشت، سون و ویستا ۳۲ بیتى و ۶۴ بیتى
 • محیط کاربرى جدید با استفاده از منوى Ribbon Bar
 • بهبود کار با توابع روباتافت

carpetdesigner-version850

 

تازه‌های ویرایش ۸,۲۵ …

 • نمای ‌رو‌‌شن‌تر و تاریک‌تر برای قسمت انتخاب شده
 • قفسه رنگ جدید در پنجره ویرایش RGB
 • کتابخانه جدید رنگ در پنجره ویرایش RGB با قابلیت حمایت از کدهای رنگ ARS
 • ذخیره اتوماتیک سریع‌تر در پس زمینه برنامه
 • بهینه‌سازی و بهبوده بیش از ۲۰ تابع نرم‌افزار

تازه‌های ویرایش ۸,۲۰ …

 • سریع‌تر باز شدن و بالا آمدن نرم‌افزار
 • پیشرفت عمده در بخش چاپ طرح‌ها که در حال حاضر ۴ تا ۵ برابر سریعتر از قبل می‌باشد

تازه‌های ویرایش ۸,۱۰ …

 • ویژگی جدید برای لایه پس‌زمینه با پشتیبانی از حالت شفاف یا transparent

backgroundlayer-01

 

 • حالت قفل کردن پنجره‌ها برای مقایسه دو طرح با یکدیگر

lockedwindows-02-anim

 

 

تازه‌های ویرایش ۸,۰۰ …

 • New faster drawing and painting engine caused application working faster in large file size
 • Major Improvements in Drawing Tools:
  • Faster paint engine for all drawing tools with faster zoom operation
  • New Shortcut keys for Centralize, Equalize and Positioning functions for graphic tools via Shift, Ctrl and Number Keys
  • New Cubic Spline tool with manipulation features
  • Improved Free Size tool
  • New Select Style including: Normal, Fixed Width, Fixed Height, Fixed Size and Fixed Ratio options
  • New graphical user interface for drawing tools
 • New Centralize Image painting with Margins for easier editing and selecting on design corners with new Padding Color for changing the color of margins
 • New Room Decoration dialog for mapping the carpets in the rooms (available in PRO+ and Business editions only)
 • New Color Wheel component in Edit RGB dialog
 • New features and enhancements in Robotuft add-on:
  • New Yarn and Material Consumption dialog for Robotuft with Consumption Report.
  • New Parallel Spiral Filling option
  • New AutoSave option in Robotuft and Import files
  • New features and enhancements in Path Graph dialog
  • New Repeat dialog with vector and bitmap duplication features in Robotuft
  • Changing Layer names in Layer Manager dialog through Color Name dialog
  • New Arrangement Preview in Arrange Vectors dialog for better understanding the possible combinations
  • Mixed Layers color display improvement
  • New Blend Unselected Vector feature with adjustable blend intensity
  • New Edit Mode for having bigger editing environment
  • Robotuft Tools:
   i. Improved Node Move tool
   ii. Different Flip and Rotates with Apply to all option, in Transform tool
   iii. New Balanced fill option in Robotuft “Vectorizer” tool
 • New Auto Contrast, Auto Intensity, Auto Level functions
 • New user interface and lot of enhancements in Design Browser dialog
 • New types of Effects in Effect dialog
 • Enhancement in AutoSave function
 • Faster program termination

تازه‌های ویرایش ۷,۱۹…

 • New Multicolor AirBrush tool

تازه‌های ویرایش ۷,۱۸…

 • New features and enhancements in Robotuft add-on and ۳D Carpet Plug-in:
  • New advanced user interface using Ribbon Bar
  • New Arrange Vectors dialog for arranging the vectors based on different options:
   i. Optimized movements
   ii. By length
   iii. By Position (from bottom to top or vices versa)
  • New Edge Control Nodes for easy switching between: cut and loop piles, different pile height, different densities
  • New user interface for easy management of layers
 • Enhancement and new features in Print Palette dialog
 • New Thumbnail Extractor for displaying the Thumbnail of BRT, PCX and APF files in Windows Explorer

تازه‌های ویرایش ۷,۱۶…

 • Some enhancements in Carpet Print dialog

تازه‌های ویرایش ۷,۱۵…

 • New features and enhancements in Robotuft add-on and ۳D Carpet Plug-in:
  • New user interface
  • New Statistics in Layer Manager dialog
  • Faster ۳D Carpet rendering
  • Major improvements in ۳D Carpet plug-in
  • Ability for defining Cut or Loop State for each nodes
 • New “Send by Email” option
 • New options for “Printing to file” in “Carpet Print” and “Carpet Print RLE” dialogs
 • New “APF file format” added to supporting file formats

download - 2021-05-03T125328.723

 

تازه‌های ویرایش ۷,۱۲…

 • New features and enhancements in Robotuft add-on and ۳D Carpet Plug-in:
 • Viewing Combined Design function for ۳D BRT files
 • New Cut & Loop Switching Nodes dialog
 • New Roll Back nodes dialog
 • New items in status bar, such as: Cut/Loop mode of each node, Height info of ۳D designs, Having Selected Vector
 • New Yarn ID option in Layer Manager
 • Wide range of enhancements in ۳D Carpet designing Plug-in
 • New features and enhancements in Tallam printing function
 • New options for finding Nearest Colors and Renaming Colors in Color Harmony, Palette and Edit RGB dialogs

تازه‌های ویرایش ۷,۱۰…

 • ۳D Carpet designing on Robotuft add-on:
 • ۳D view in raster designing part of Booria Carpet Designer with lot of functions and tools
 • ۳D view with wide range of options in Robotuft add-on
 • New Layer Manager dialog
 • New ۳D Filters dialog
 • New Raster Pen and Raster Fill tools
 • New Blended Gradient tool

تازه‌هاى ویرایش ۷⁄٠٠ …

 • سازگار در محیط ویندوز سون و ویستا ۳۲ بیتى و ۶۴ بیتى
 • محیط کاربرى جدید با استفاده از منوى Ribbon Bar

 

carpetdesigner_vista_04

 

 • حالت جدید ویرایش براى استفاده از حداکثر فضاى ممکن جهت ویرایش طرح
 • پنجره محاوره‌اى جدید فراخوانى با قابلیت تعریف حداکثر۱۱ مسیر براى سهولت فراخوانى و مرور طرح‌ها
 • تغییر وضعیت بین منوى کلاسیک و منوى Ribbon Bar از طریق پنجره «تنظیمات»
 • اضافه شدن گزینه جدید به ابزار قلم جهت رسم خط راست با نگهداشتن کلید shift
 • بهبود در پشتیبانى فایل‌هاى بردارى
 • و …

 

carpetdesigner_vista_01

 

carpetdesigner_vista_06

 

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۸ …

 • پنجره جدید ادغام
 • پنجره محاوره‌اى جدید (فراخوانى از طریق کلیک راست) براى تمام ابزارهاى انتخاب، همراه با توابع متفاوت انتخاب

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۷…

 • گزینه‌هاى جدید چاپ عمودى و افقى براى پنجره‌هاى ایندکس‌ و RLE چاپ طرح

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۶…

 • پنجره جدید چاپ ایندکس‌هاى فرش ویژه طرح‌هاى فرش دستباف
 • پنجره جدید چاپ RLE فرش ویژه طرح‌هاى فرش دستباف

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۵…

 • گزینه‌ها و توابع جدید ویژه روبوتافت ، شامل:
  • بهبود در یافتن مسیر بهینه
  • گزینه‌هاى جدید نمایش و حذف بردارهاى پر کردن به‌صورت مجزا
  • تغییر نوع بردار از طریق پنجره ویژگى‌هاى بردارها در ابزار جابجایى گره
 • سه روش جدید براى چاپ طرح‌ فرش‌هاى دستباف

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۴…

 • افزایش ۲٠ برابر سرعت یافتن مسیر بهینه حرکت در توابع مربوط به روبوتافت

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۳…

 • برخى از مشکلات سازگارى برطرف شده‌اند.

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۲…

 • پنجره جدید smooth
 • گزینه جدید «باز کردن در پنجره جدید» در پنجره محاوره‌اى تکرار
 • گزینه جدید «مرتب‌سازى بر اساس نوع» در پنجره محاوره‌اى هارمونى رنگ

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲۱…

 • گزینه جدید تغییر همزمان رنگ‌هاى متعدد در حالت پیش‌نمایش اتوماتیک در پنجره محاوره‌اى ویرایش RGB
 • ابزار قلم سریع‌تر
 • ابزار جدید extend در توابع مربوط به روبوتافت

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۲٠…

 • گزینه‌ها و توابع جدید روبوتافت، شامل:
  • گزینه پیش‌نمایش در پنجره محاوره‌اى باز کردن براى فایل‌هاى BRT
  • برقرارى ارتباط میان فایل‌هاى روبوتافت و BRT در مروگر ویندوز (برروى فایل BRT کلیک دوبل کنید تا فایل موردنظر در برنامه طراحى فرش بوریا باز شود)
  • پنجره محاوره‌اى جدید چاپ بردار. در اینجا مى‌توان با استفاده از پارامترهاى مشابه گزینه نگارگرى، بردارها را چاپ کرد.
  • ابزار جدید طراحى free hand
  • امکان تغییر ترتیب بردارها بر اساس اول Island یا اول Outline.
   در حالت نخست، بردارهاى outline در هر لایه در ابتدا قرار مى‌گیرند. در حالت دوم، یک چندضلعى outline رسم خواهد شد که تمام فایل‌ها را قبل از رفتن به مرحله island دربرمى‌گیرد.
 • توابع جدید expand افقى و عمودى در منوى انتخاب براى چیدمان راحت‌تر قفسه
 • تابع جدید واگره اتوماتیک براى واگره‌هاى استاندارد دورنگى در فرم واگره‌ها
 • جدول امکانات جدید Drag & Drop
 • اضافه شدن امکان چاپ برروى چاپگرهاى فرمت عریض در پنجره محاوره‌اى چاپ طرح فرش
 • نسخه جدید گزینه تاریخچه در منوى Help

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄۱٠…

 • گزینه جدید رکورد کردن و اجراى ماکرو
 • ابزار جدید و پیشرفته طراحى لوگو و نوشتن، همراه با انتخاب اتوماتیک رنگ قرینه و تغییر ایندکس‌ رنگ‌هاى overlapشده (این ابزار، ویژه نوشته‌هاى پیشرفته لوگو در ماشین‌هاى UCL وندویل یا دیگر ماشین‌آلات مشابه بوده و فقط در ویرایش جامع نرم‌افزار موجود مى‌باشد.)
 • کانال‌هاى جدید HSV در پنجره ویرایش RGB
 • پنجره جدیدهارمونى رنگ(ویرایش جامع)
 • روش جدید چاپ ایندکس‌ها در چاپ طرح فرش‌هاى دستباف
 • ویژگى‌هاى جدید دیگر در توابع مربوط به روبوتافت

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄٠۹…

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄٠۸…

 • اضافه شدن توابع مربوط به روبوتافت به برنامه براى نخستین بار
 • اضافه شدن ابزارهاى گرادیانت و ویرایش آن
 • گزینه جدید ترکیبات رنگى در پنجره ویرایش RGB
 • توابع جدید Drag & Drop براى رنگ‌ها

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄٠۷…

 • ویژگى‌هاى جدید در تابع حاشیه‌ساز
 • باز کردن فایل‌ها از طریق Drag & Drop آنها از مرورگر ویندوز
 • اضافه شدن نام رنگ‌ها
 • گزینه‌هاى جدید سانتیمتر و اینچ در پنجره تنظیم مجدد ابعاد
 • گزینه جدید «نمونه رنگ» در پنجره چاپ طرح

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄٠۶…

 • تابع جدید وارد کردن فایل‌هاى بردارى که از فرمت فایل‌هاى مختلف پشتیبانى مى‌کند (SVG ،CMX ،PCL ،GBR ،EMF ،DGN ،PLT ،WMF ،CGM ،DRW ،DWG ،DWF ،DXF).
 • تابع جدید روبوتافت براى تبدیل طرح‌هاى نقطه‌اى به فایل‌هاى بردارى جهت بافت برروى روبات‌هاى فرش‌باف به‌روش تافتینگ

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄٠۵…

 • نمونه رنگ‌هاى چند ردیفى/چندسطحى در پنجره «پلت» که قابل تنظیم در پنجره تنظیمات اولیه مى‌باشد.
 • گزینه جدید پیش‌نمایش اتوماتیک در پنجره «ویرایش RGB» براى بهبود نحوه تغییر رنگ
 • Interface جدید براى پنجره «کاهش رنگ» همراه با الگوریتم شبکه عصبى که براى کاهش رنگ اصلاح شده است.

 

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄٠۲…

  • پنجره جدید چاپ طرح فرش
  • پنجره جدید چاپ تلام
  • کدهاى رنگى جدید کروماتون

 

تازه‌هاى ویرایش ۶⁄٠۱…

 • ابزار جدید گرادیانت چندرنگ طرح‌دار

 

 • موتور جدید رنگ بدون نیاز به هرگونه flicker
 • موتور جدید طراحى همراه با ویژگى‌هاى اضافه‌شده بسیار در تمامى ابزارهاى طراحى
 • موتور جدید و سریع ماسک
 • استفاده از ۱۴ ابزار در رسم طرح‌هاى تقارن‌دار
 • ابزار جدید رسم بیضى
 • ابزار جدید پاک کردن
 • ابزار جدید دورگیرى
 • پنجره جدید navigator در گوشه راست پایین پنجره طرح
 • پنجره جدید «گرفتن رنگ از»
 • پنجره جدید ایندکس‌هاى جابجایى رنگ
 • امکان تعریف RGB یکسان در جدول رنگ
 • گزینه جدید محاسبه قیمت بر اساس وزن بر تعداد گره
 • گزینه محاسبه اتوماتیک رنگ متوسط در نمایشگر افکت‌هاى ویژه
 • ویژگى‌ها و گزینه‌هاى جدید در پنجره چاپ
 • سه روش جدید براى چاپ طرح‌هاى فرش دستباف
 • و بسیارى از ویژگى‌هاى دیگر…

تازه‌ها…

 • تابع جدید حاشیه‌ساز براى خلق حاشیه‌هاى فرش در اشکال مستطیلى، بیضوى، چندضلعى و مدور با استفاده از Drag & Drop ساده

 

BWiz (1)

 

 • تابع نمایشگر افکت‌هاى ویژه براى ایجاد طرح‌هایى که همزمان داراى حلقه، خاب، خاب دوبل و … مى‌باشند.
 • داراى محیط کاربرى به چندین زبان مختلف، نظیر انگلیسى، فارسى و ترکى
 • افزایش تعداد توابع داراى ویژگى Drag & Drop
 • قابلیت استخراج گزارش میزان مصرف نخ به‌صورت فایل اکسل جهت استفاده در محاسبات دیگر
 • قابلیت کسب اطلاعات در مورد آخرین تغییرات تابع موردنظر و آگاهى از آخرین اخبار از طریق گزینه ارتباط مستقیم با وب
 • ابزار جدید قلم جابجایى
 • ویرایش پیشرفته ۵⁄۶۳ نرم‌افزار طراحى فرش بوریا، با استفاده از ۴ ابزار گرادیانت، قادر به پشتیبانى ۶۶ نوع مختلف از انواع گرادیانت، نظیر گرادیانت تک‌رنگ، گرادیانت چندرنگ، ابزارهاى تطبیقى رنگ و گرادیانت دورگیرى مى‌باشد!
 • ابزار جدید پر کردن با گرادیانت دورگیرى چندرنگ

 

multicolor_contourgradientfill_02

 

 • ابزار جدید قلم رسم منحنى DP در دو حالت مختلف: ساده و متوالى، متشابه با منحنى‌هاى بسیار معروف برنامه (Deluxe Paint).
 • آرشیوگر طرح فرش، بانک اطلاعاتى طرح فرش مبتنى بر SQL با قابلیت جستجو
 • قابلیت تعریف کلیدهاى میان‌بر به تعداد نامحدود براى افزایش سرعت طراحى و بهره‌ورى
 • مدول راهنماى چیدمان قفسه
 • مدول استخراج از پرسپکتیو جهت استخراج تصاویر از حالت پرسپکتیو
 • ایجاد طرح‌هاى مدور و بیضوى با استفاده از چهار الگوریتم متفاوت
 • قفسه طرح، روشى آسان براى ذخیره‌سازى چندین انتخاب براى استفاده در یک یا چند طرح
 • ابزار انتقال واگره به‌صورت ناحیه انتخابى براى تکرار اتوماتیک ناحیه انتخاب‌شده با رعایت صحیح فواصل در ناحیه موردنظر
 • شبیه‌سازى حلقه و خاب
 • ابزار پر کردن گرادیانت چندرنگ (تا ۱۶ رنگ)

 

multicolorgradient

 

 • سایر ابزارهاى اضافه‌شده براى ایجاد قابلیت‌هاى بیشتر
 • ایجاد طرح مولینه

carpetdesigner-mirror

 

 • محیط کاربرى جدید مشابه XP

 

carpetdesigner-screenXP

 

ویژگى‌ها…

 • قابلیت ادغام اتوماتیک طرح‌هاى اسکن‌شده و فیلترشده براى ایجاد یک طرح واحد
 • داراى مجموعه‌اى از ابزارهاى طراحى (بیش از ۶٠ ابزار)، نظیر قلم ترسیم اسپیرال جهت رسم طرح‌هاى اسلیمى به‌صورت اتوماتیک، قلم حساس به فشار، ابزار ترسیم خطوط منحنى، ابزار ترسیم متقارن براى لچک، ترنج و …
 • حالات مختلف براى سر قلم و واگره‌هاى متعدد جهت ایجاد افکت‌هاى شگفت‌انگیز
 • ابزار پر کردن گرادیانت براى افزایش افکت‌هاى لرزش قلم یا دو رنگ سایه‌روشن با استفاده از گزینه‌هاى دو یا چندرنگ
 • ابزارهاى متعدد جهت پرکردن با رنگ‌ها، واگره‌ها و رنگ‌هاى گرادیانت در همسایگى‌هاى مختلف

 

multicolor_gradientfill_03

 

 • ابزارهاى متعدد جهت پرکردن با رنگ‌ها، واگره‌ها و رنگ‌هاى گرادیانت در همسایگى‌هاى مختلف
 • قابلیت انتخاب ایجاد منحنى (skewing)، ایجاد حالت دفرمه ناشى از چرخش طرح حول محور افقى یا عمودى (shearing)، تقسیم طرح به‌صورت ماتریسى (splitting)، حذف فضاى خالى (trimming)، رسم منحنى (curving) و مقیاس‌گذارى (scaling) براى ایجاد افکت‌هاى خارق‌العاده
 • فرمت‌هاى مختلف انتخاب شامل انتخاب عناصر طراحى کوچک
 • قابلیت تعریف خصوصیات ابزارها و تنظیم آنها مطابق با نیاز طرح، نظیر قطر، سختى لبه‌ها، فضاى خالى، میزان شفافیت رنگ تصویر، touch image و بافت کاغذ
 • مشتمل بر ویژگى‌ها و توابع قابل توجهى (بیش از ۱۸٠ تابع)، نظیر ذخیره موقت در حافظه و قطع، فراخوانى، تهیه کپى از پنجره فعال، تغییر ابعاد، دوران، تکرار، انعکاس آینه‌اى، تقارن، اضافه کردن و …
 • ابزارهاى تغییر اتوماتیک ابعاد جهت افزایش سرعت و سهولت اصلاح طرح به ساختارها و کیفیت‌هاى جدید
 • پنجره navigator، نمایش کل طرح در پنجره‌اى کوچک‌تر
 • کار برروى چندین طرح به‌صورت همزمان
 • قابلیت کپى/پیست عناصر و نقش‌هاى طراحى با حفظ رنگ‌هاى انتخاب‌شده
 • امکان تعریف نامحدود Redo/Undo
 • داراى فیلترهاى مخصوص طراحى فرش، نظیر فیلتر جستجوى نقاط پراکنده در طرح فرش با میزان خطاى کمتر از ٪۱
 • انواع مختلف کاهش رنگ تصاویر با استفاده از شبکه‌هاى عصبى و دیگر روش‌هاى منتخب
 • یافتن آسان فایل‌ها با استفاده از مرورگر طرح دستى
 • قابلیت کار در هر سطح بزرگ‌نمایى با حفط نسبت صحیح براى تار و پود
 • گزینه‌هاى پایه براى تکرار (همراه با تکرارهاى استاندارد، نظیر تکرار مستقیم، یک‌چهارم، نیم، brick، آینه‌اى نسبت به محور X یا Y و تکرار همراه با جابجایى با مقدار قابل تعریف توسط کاربر)
 • تابع جابجایى جهت تغییر موقعیت عناصر طراحى
 • کارکرد آسان با Drag & Drop براى جابجایى عناصر از یک طرح به طرح دیگر
 • فعال و غیرفعال کردن آسان ویژگى ماسک رنگ موردنظر
 • توابع متعدد براى ویرایش، جابجایى و جایگزینى رنگ‌ها و …
 • سهولت ایجاد، ویرایش، اضافه کردن، مرتب‌سازى مجدد و ذخیره‌سازى جدول‌هاى رنگ مطابق خواست طراح
 • تابع دورگیرى اتوماتیک در جهات و ضخامت‌هاى مختلف
 • سطوح مختلف حذف اتوماتیک نقاط پراکنده براى فیلتر کردن طرح (همراه با گزینه‌هایى جهت حذف یک یا چندین رنگ)
 • چاپ نمایش که به کاربر اجازه مى‌دهد چیدمان‌هاى مختلفى براى‌طرح، زمینه، جدول رنگ، پشت‌نویسى و لوگو ایجاد نماید.
 • تغییر رنگ conditional رنگ براى اضافه و حذف کردن اتوماتیک پیکسل‌ها در یک محیط ازپیش‌تعریف‌شده
 • خواندن و نوشتن فرمت‌ فایل‌هاى استاندارد چندگانه مختلف
  (BMP، PCX، GIF، TIF، PSD، TGA، PNG، JPG و …