مدیریت پروژه Project management

شرکت رُز+کریگر جهت ارائه راه‌کارهاى برنامه‌ریزى، مدیریت، طراحی و اجراى پروژه انواع سیستم‌های صنعتی در کنار شماست.
اساس بسیارى از سازه‌هاى ماشینى و اتوماسیون صنعتی را پروفیل‌هاى سازه، سیستم‌ها و عملگرهاى خطى تشکیل مى‌دهند. نتیجه آن که، با استفاده از محصولات RK مدت‌زمان اجراى پروژه‌ها کاسته شده، هزینه‌ها بهینه گشته و مشکلات عدم سازگارى به سادگی برطرف خواهند شد.

شرکت رُز+کریگر در مورد تعیین اهداف موردنظر با مشتریان به گفتگو مى‌نشیند. پس از جمع‌آورى ایده‌هاى مختلف، پیشنهادات مفیدى که مى‌توانند به مرحله اجرا درآیند، مطرح مى‌شوند.

تمامى محصولات و تجهیزات مرتبط و ارائه‌شده توسط RK، متناسب با یکدیگر بوده و از لحاظ ساختارى جهت مونتاژ ساده‌تر و سریع‌تر تنظیم می‌گردند.

هماهنگى و تناسب نزدیک میان طراحى، برنامه‌ریزى و تولید، منجر مى‌شود که پروژه‌هاى مشتریان با بالاترین دقت و کیفیت پیاده‌سازی شوند.

کنترل کیفیت محصولات RK، شامل تمام آزمون‌هاى انفرادى، آزمون‌هاى تجهیزات و آزمون‌هاى کارکرد است که داراى اهمیت بالایى در سیستم‌هاى طراحى‌شده مى‌باشند.