عملگرهای خطی و بالابرها Drive technology

اگر در سیستم‌های خود احتیاج به مجموعه‌ای از موتور الکتریکی، به همراه واحد حرکت خطی، مکانیزم‌های لازم جهت تنظیم کورس حرکتی، لیمیت سوئیچ‌ها و غیره هستید، در این‌صورت این دسته از محصولات RK، مجموعه‌ای ایده‌آل برای کاربردهای شما هستند.

برخی از مزایای این سیستم‌ها عبارتند از:

  • برخوردارى از موتور و گیربکس قوی
  • پایداری
  • حرکت نرم و پیوسته
  • شکل ظاهری زیبا و عدم نیاز به پوشش آنها
  • نصب و راه‌اندازی آسان
  • برخوردارى از طیف وسیعى از لوازم جانبى و غیره

به‌طور کلی، سیستم‌های واحدهای خطی را مى‌توان به صورت زیر طبقه‌بندی کرد:

پایه‌هاى بالابر
Lifting columns

این پایه‌ها، مجموعه‌اى از محرک‌هاى خطى و راهنماهاى مستحکم مى‌باشند. موارد رایج کاربرد این سرى از بالابرها در میزهاى کارگاهى و ادارى و در محیط‌هایى است که تنظیم ارتفاع با توجه به ویژگى‌هاى ارگونومیک، موردنیاز مى‌باشد. این پایه‌ها نیازى به پوشش ندارند و براى کار با آنها، نیازى به دانش خاص در زمینه الکترونیک نمى‌باشد.

سیلندرهاى الکتریکى
Electric cylinders

این سیلندرها، با توجه به ویژگى خودقفل‌کن بودن، نه‌تنها مى‌توانند جایگزینى براى عملگرهاى پنوماتیک و هیدرولیک باشند، بلکه به‌دلیل سرعت ثابت پیستون و امکان تنظیم پیوسته سیلندرها، مى‌توانند هزینه‌ها را نیز به نحو چشمگیرى کاهش دهند.