ویرایش ۱۰/۴۵ نرم‌افزار طراحی فرش بوریا

در نسخه ۱۰/۴۵ ویرایش بوریا، چند قابلیت مهم و کاربردی در بخش چاپ‌نقشه‌فرش‌دستباف ارائه گردیده است. تمامی این قابلیت‌ها بنا به درخواست کاربران بوریا آماده گردیده و جهت استفاده در اختیار تمامی کاربران قرار‌داده شده است.

  • قابلیت جدید "ماسک در چاپ": این قابلیت امکان ماسک کردن رنگ و ایندکس‌ها را به منظور تفکیک نوع نخ و یا تفکیک رنگ‌های مشابه به کاربر می‌دهد. این امر سبب می‌شود بافنده رنگ‌های مشابه را بدون خطا پیدا کرده و ببافد.
  • قابلیت "خط شطرنجی نیمه": این قابلیت امکان تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر خانه شطرنجی‌ها را به کار می‌دهد.
  • امکان گرفتن خروجی در چاپ با استفاده از اعداد فارسی
  • و چندین قابلیت جدید در توابع روبات فرش‌باف

نمونه‌های از چاپ طرح فرش در نسخه ۱۰/۴۵ بوریا:

امکان گرفتن خروجی در چاپ با استفاده از اعداد فارسی

رنگ‌های ماسک شده و نشانه‌گذاری شده

چاپ رنگ‌های ماسک شده و نشانه‌گذاری شده

چاپ o رنگ‌های ماسک شده و نشانه‌گذاری شده

بازگشت